Met Wolters Kluwer maakt u van elk professioneel vraagteken een punt.

Gisteren, vandaag, en morgen. Zeker in deze woelige tijden zijn er meer dan genoeg vraagtekens te sprokkelen of u nu jurist, HR-, HSE- of Tax & Finance professional bent.

Zijn de GDPR-regels voor politici in verkiezingstijd even streng als voor bedrijven?

Tijdens de afgelopen verkiezingsperiode zat uw brievenbus waarschijnlijk weer propvol met verkiezingsdrukwerk. Veel van die brieven, folders en flyers zijn gepersonaliseerd op uw naam. Bedrijven die zich aan dergelijke praktijken wagen, worden onmiddellijk op de vingers getikt, terwijl dit van politici in verkiezingstijd toch getolereerd wordt. Zijn de regels dan anders voor bedrijven? Zijn er uitzonderingen voor verkiezingen of namen de verkiezingskandidaten een loopje met de regelgeving? Wij maken van dit vraagteken voor u een punt.

Klachten over verkiezingsmails

Het laatste, zo blijkt. Uit een kleine rondvraag van De Morgen werd duidelijk dat niet alle politici of kandidaten de GDPR-regels even ernstig namen. In de dagen voor de verkiezingen hebben heel wat kandidaten nog snel een mail rondgestuurd met wervende boodschappen, wat niet bij iedereen in de smaak viel. Zo werd bezwaarlijk gereageerd op e-mails van Bert Anciaux en Bert Cornillie, die persoonlijke contactgegevens hadden gebruikt voor stemmenwerving, aldus De Morgen.

De GDPR is een strikte regelgeving: zonder uw toestemming mogen uw persoonsgegevens niet worden verwerkt. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit laat uitzonderingen toe wanneer er een gerechtvaardigd belang op het spel staat. Uw ‘recht op informatie’ is zo’n belang.

gdpr

Uitzonderingen voor verkiezingen

Het komt erop neer dat de overheid wil verzekeren dat u voldoende toegang krijgt tot de standpunten en verkiezingsbeloften van de partijen en kandidaten. Het is belangrijk dat u een gefundeerde keuze kunt maken in het stemhokje en daarom is gepersonaliseerd verkiezingsdrukwerk mogelijk zónder uw toestemming. Misschien vindt u dat een vreemde kronkel in een wereld waar alle info slechts een muisklik van u is verwijderd. Toch heeft lang niet iedereen toegang tot het internet, redeneert de GBA.

Hoe raken de kandidaten aan uw gegevens? Daar zorgt de verkiezingswetgeving voor. In de aanloop naar de verkiezingen krijgen de kandidaten toegang tot het bevolkingsregister. Die gegevens mogen ze gebruiken tot de verkiezingsdag. Daarna is het voor de kandidaten en partijen verboden om de kiezerslijsten nog te gebruiken. Het enige probleem is dat daar geen enkele controle op is.

GDPR niet helemaal buitenspel

Zijn er dan geen beperkingen voor gepersonaliseerde verkiezingscommunicatie? Toch wel. De overige spelregels van de GDPR blijven van kracht. Zo moeten de politici u duidelijk en transparant informeren over het gebruik en de bewaring van uw gegevens. Ook moeten ze al het nodige doen om uw persoonsgegevens te beschermen. En als er een datalek is, komt de meldingsplicht op de proppen.

Ondanks de uitzonderingen en soepelere regels slagen politici er niet in de GDPR-regels correct toe te passen. Persoonlijke contactgegevens gebruiken voor stemmenwerving is in strijd met de GDPR en wordt  streng bestraft door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Zo werd eerder, bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een burgemeester veroordeeld tot een boete van 2.000 euro voor het misbruiken van e-mailadressen voor verkiezingscommunicatie.

Nu de verkiezingen afgelopen zijn, zal de GBA zijn aandacht opnieuw richten naar de bedrijven en zal ze streng toekijken dat de GDPR-regels correct worden toegepast.

Bron: De Morgen